Het Nieuwe Delta Werken

In -zee -plaats -werk -land gaan we op zoek naar Het Nieuwe Delta Werken. Dat doen we in de Oosterschelde Delta, bekend van Dé delta werken. Een plek waar zeespiegelstijging, verzilting, zandhonger, droogte op elkaar inhaken. De Oosterschelde is natuurgebied, productielandschap, leefgebied, woongebied en wordt gevormd door allerlei verschillende landschapsmakers. Daarmee bedoelen we, baggeraaars, mosselvissers, akkerbouwers, maar ook zee en slik, oesters en wieren, windmolenparkuitbaters, wandelaars en campingeigenaren. Zij hebben een gedeelde toekomst in wat een klimaat adaptief waterkerend productielandschap moet zijn. Zij geven handelend vorm aan de delta en zijn dus de huidige Delta Werkers. 

Hoe leven en werken we samen in waterkerende productielandschappen? De Oosterschelde delta is een dynamisch productielandschap. Samen met de huidige landschapsmakers zoeken we naar Het Nieuwe Delta Werken. – Werkvormen en combinaties die dat samenleven mogelijk maken – Geen plannen vanuit kantoren maar acties uit de zeeklei: ontwerpend onderzoek naar andere werkvormen voor een ander landschap. We ontwerpen samen met (zee)boeren, vissers, toeristen, oesters en wieren en ontwikkelen nieuwe werkvormen voor een waterkerend co-productielandschap: Het Nieuwe Delta Werken. 

Het ontwerpen aan landschappen is vooral ook ontwerpen met de mensen en dingen die daar onderdeel van zijn. Die daar in handelen. Hoe ziet de landschappelijke ontwikkeling eruit als we de aanwezige kennis, kunde, materialen, plekken en productiemethodes op een meer ecologische en circulaire wijze met elkaar verstrengelen? De transitie van productielandschappen en praktijken is niet een kwestie van het implementeren van bestaande systemen maar krijgt vorm door experiment, dialoog en reflectie. De toekomst komt voort uit het heden. In het werkveld zoeken we naar nieuwe combinaties. We ontwikkelen handelingsperspectief door de huidige situatie en het huidige handelen ontwerpend te onderzoeken en formuleren mogelijke toekomsten. We onderzoeken nieuwe productie- landschappen in dialoog met de menselijke en niet-menselijke Delta Werkers in drie stappen.